Photo: Maksim Pilipenko
Models: Viktoria Evmenova, Ivanna Onufriichuk
Make-up: Polina Bezruchko-Vardanyan
Hair: Sergej Tishchenko
Produced by Dmitriy Kavelashvili

img_9634

img_9234_22

img_9306_-22

img_9805_new

img_9853_new